ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost C & J Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ (identifikační číslo společnosti 00141015) (Clarks) se zavazuje k ochraně vašich osobních údajů. Tyto zásady (společně s podmínkami používání těchto internetových stránek) stanoví, jak bude společnost Clarks používat osobní údaje, které od vás získá nebo které jí poskytnete, případně které jí o vás poskytnou jiné společnosti. Návštěvou těchto internetových stránek přijímáte postupy popsané v těchto zásadách a vyjadřujete s nimi svůj souhlas. Společnost Clarks má sídlo ve Spojeném království, kde se zpracování osobních údajů řídí zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 a dalšími předpisy a nařízeními. Pro účely zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 bude společnost C & J Clark International Limited správcem veškerých osobních údajů, které od vás shromáždíme nebo které nám poskytnete, případně které nám o vás budou poskytnuty.

Druhy osobních údajů, které o vás společnost Clarks může shromažďovat

  Společnost Clarks může shromažďovat a zpracovávat tyto údaje:

 • Údaje, které se nám rozhodnete poskytnout: Osobní údaje můžete společnosti Clarks poskytnout vyplněním formulářů na těchto internetových stránkách, případně telefonicky, e-mailem nebo jinou formou. Osobních údajů, které poskytnete společnosti Clarks, si budete dobře vědomi, pokud se na těchto internetových stránkách rozhodnete odeslat formulář s danými osobními údaji nebo pokud budete se společností Clarks v kontaktu písemně. Společnost Clarks tímto způsobem obvykle shromažďuje následující údaje: adresa, datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 • Údaje, které uvedete na jiných internetových stránkách, které provozuje společnost Clarks: Společnost Clarks může vaše osobní údaje získávat v případě, že používáte některé z dalších internetových stránek, které provozuje. Pokud společnost Clarks vaše údaje shromažďuje na této jiné internetové stránce, informuje vás, že údaje mohou být v rámci společnosti interně sdíleny.
 • Údaje, které společnost Clarks shromažďuje automaticky: Když navštívíte tyto internetové stránky, společnost Clarks může automaticky shromažďovat určité údaje pomocí technologií, které na těchto stránkách používá. Mohou k nim patřit následující údaje: IP adresa, zařízení uživatele, operační systém zařízení, nastavení softwaru a prohlížeč. Pokud společnosti Clarks neposkytnete další informace, tento typ údajů nemůže určit vaši totožnost.
 • Údaje, které společnost Clarks shromažďuje od třetích stran: Společnost Clarks úzce spolupracuje se třetími stranami, například obchodními partnery, společnostmi, které dodávají komponenty používané na těchto internetových stránkách, reklamními sítěmi, poskytovateli analytických údajů a poskytovateli vyhledávání informací. Tyto společnosti o vás mohou poskytovat informace společnosti Clarks. V takovém případě vás třetí strany informují, že shromažďují vaše osobní údaje a že je mohou poskytovat třetím stranám, jako je například společnost Clarks, a vyžádají si váš souhlas.

  Jak společnost Clarks může používat a sdělovat vaše osobní údaje

  Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Clarks může vaše osobní údaje používat následujícími způsoby:
 • zajistí, že tyto internetové stránky budou na vašem používaném zařízení prezentovány co nejefektivněji,
 • poskytne vám informace, které jste požadovali (například pokud jste se přihlásili k zasílání marketingových e-mailů),
 • poskytne vám zboží nebo služby, které jste si objednali,
 • vyřídí vaše dotazy ke zboží nebo službám, které jste si objednali,
 • upozorní vás na změny zboží nebo služeb společnosti Clarks,
 • spojí je s informacemi, které získá z vašich návštěv na jiných internetových stránkách společnosti Clarks a z vaší činnosti u třetích stran,
 • anonymizuje je a sdruží s informacemi o uživatelích jiných internetových stránek pro statistické, analytické a technické účely,
 • sdělí je třetím stranám v případě, že je to nezbytné kvůli plnění jakékoli smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou (například poskytnutí vašeho jména a adresy přepravní společnosti),
 • sdělí je třetím stranám v případě, že je to nezbytné kvůli efektivnímu provozování těchto internetových stránek,
 • sdělí je třetím stranám, jejichž služby společnost Clarks využívá k poskytování analytických nebo statistických informací o používání internetových stránek nebo informací o uživatelském profilu,
 • sdělí je jakékoli společnosti, které prodáme společnost Clarks nebo její majetek (nebo jakoukoli část),
 • sdělí je orgánům pro vymáhání práva anebo regulačním orgánům, pokud: (i) je to vyžadováno v souladu se zákonem (ii) je to rozumné pro prosazení nebo uplatnění podmínek používání internetových stránek společnosti Clarks nebo jiné smlouvy s vámi uzavřené, nebo (iii) je to rozumné kvůli ochraně práv, vlastnictví nebo bezpečnosti ředitelů, úředníků, zaměstnanců, zástupců, poskytovatelů licencí, výrobců, zákazníků anebo dodavatelů;
 • kvůli těmto dalším účelům a ve prospěch těchto dalších stran, jak vám bude čas od času oznámeno prostřednictvím změn těchto zásad ochrany osobních údajů.

Kde společnost Clarks uchovává vaše osobní údaje

Osobní údaje, které společnost Clarks shromažďuje, mohou být převedeny, uchovány anebo zpracovány na místě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Také mohou být zpracovávány pracovníky mimo EHP, kteří pracují pro společnost Clarks nebo pro třetí strany, s nimiž je společnost Clarks ve smluvním vztahu. Společnost Clarks používá přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou převáděny, uchovávány anebo zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů s cílem minimalizovat riziko ztráty a poškození vašich osobních údajů nebo nezákonného přístupu k nim.

Riziko při přenosu dat po internetu

Přenos informací po internetu není zcela bezpečný. Přestože společnost Clarks dělá pro ochranu osobních údajů maximum, nemůže zaručit bezpečnost vašich osobních údajů přenášených na tyto internetové stránky. A z tohoto důvodu uskutečňujete takový přenos na vlastní riziko.

Soubory cookie

Tyto internetové stránky využívají soubory cookie s cílem odlišit vás od jiných uživatelů těchto stránek. Společnost Clarks díky tomu může zajistit, že prohlížení těchto internetových stránek pro vás bude příjemným zážitkem. Navíc jí to umožní tyto stránky vylepšovat. Podrobné informace o souborech cookie, které společnost Clarks používá, a o účelu jejich používání, najdete v zásadách používání souborů cookie.

Vaše práva

Máte právo požádat společnost Clarks, aby nezpracovávala vaše osobní údaje pro marketingové účely. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je umístěn ve spodní části marketingových e-mailů společnosti Clarks. Toto své právo můžete kdykoli uplatnit také kontaktováním společnosti Clarks na adrese 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ nebo zasláním e-mailu na adresu customercare@clarks.com

Přístup k informacím

Na základě zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které o vásspolečnost Clarks uchovává, pokud budou splněny určité podmínky. Své právo na přístup můžete kdykoli uplatnit kontaktováním společnosti Clarks na adrese 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ nebo zasláním e-mailu na adresu customercare@clarks.com. Žádost o přístup může být zpoplatněno částkou 10 £.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Veškeré budoucí změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na těchto internetových stránkách a v příslušných případech o nich budete informováni e-mailem.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů se obraťte na společnost Clarks na adrese 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ nebo e-mailem na adrese customercare@clarks.com.